Изобржение

Програма рефінансування для клієнтів «MoneyBOOM»

Організатор проведення Програми лояльності: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФІНАНС», код ЄРПОУ 39083990, юридична особа, створена за законодавством України та зареєстрована за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 41; 

Період проведення акції: 01.01.2018 по 31.12.2018 включно на всій території України (крім АР Крим та тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей), де є технічна можливість проведення додаткової угоди по Програмі лояльності; 

Опис Програми лояльності: Програма пропонує вигідні умови погашення для клієнтів, які більше 70 днів знаходяться на прострочці, яким нараховуються штрафні санкції більше ніж 70 днів з дня початку нарахування штрафних санкцій; При виконанні клієнтом умов Програми лояльності компанія зобов’язується анулювати 50% нарахованих відсотків та інші платежі за умовами договору фінансового кредиту. 

Інструмент Програми лояльності: продукт «Програма лояльності»; 

Учасники Програми лояльності (критерії): клієнти, які знаходяться на прострочці 70+ днів, не виконують умови фінансового кредиту у повному обсязі та зробили оплату тіло (100%) та нараховані відсотки (50%) в період проведення Програми лояльності; 

Умови проведення Програми лояльності для клієнтів: Для того, щоб взяти учать в Програмі необхідно: 

1. Бути клієнтом MoneyBOOM з загальною сумою заборгованості не менше, ніж 1000 грн; 

2. Бути на зв’язку з компанією MoneyBOOM по офіційним каналам зв’язку (телефон та електронна пошта) з сайту https://moneyboom.ua/; 

3. Оплатити гарантійний платіж для закриття у розмірі не менше тіло (100%) та нараховані відсотки (50%); 

4. Повідомити в телефонному режимі про оплату, згідно Програми Лояльності. Письмового підтвердження від клієнта не вимагається, в зв’язку з тим, що кредити видаються по всій території України (крім АР Крим та тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей) і компанія не має регіональних відділень. 

Інші умови: 

1. Організатор Програми лояльності залишає за собою право збільшувати чи зменшувати строки проведення Програми, а також змінювати умови проведення Програми за умови повідомлення клієнтам про такі зміни через розміщення на сайті https://moneyboom.ua/, в соціальних мережах та СМС-повідомлення. 

2. Участь в даній Програмі лояльності означає ознайомлення з умовами її проведення та повну згоду з ними всіх Учасників Програми лояльності. Порушення Абонентом умов Програми лояльності або відмова від належного виконання умов вважається відмовою клієнта від участі в Програми лояльності. При цьому така фізична особа не має права на одержання від Організатора Програми лояльності будь-якої компенсації.  

3. У разі невиконання та/або неналежного виконання клієнтом цих Умов, Організатор має право відмовити клієнту в участі в Програмі лояльності (з або без повідомлення на розсуд Організатора). 

4. Цей публічний документ включає в себе повні та вичерпні Умови проведення Програми лояльності. У випадку, якщо які-небудь питання не врегульовані цим документом, Організатор залишає за собою право приймати рішення з такого питання самостійно та на власний розсуд. Всі рішення Організатора є остаточними. 

*Детальна інформація щодо умов проведення Акції доступна за телефоном контакт-центру Організатора: (044) 490062 41.