Изобржение

Програма рефінансування для клієнтів «MoneyBOOM»

Організатор проведення Програми лояльності: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФІНАНС», код ЄРПОУ 39083990, юридична особа, створена за законодавством України та зареєстрована за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 41;

Період проведення акції: 08.01.2019 по 31.12.2019 включно на всій території України (крім АР Крим та тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей), де є технічна можливість проведення додаткової угоди по Програмі лояльності;


Опис Програми лояльності: 

Програма пропонує вигідні умови погашення для клієнтів, які більше 60 днів знаходяться на прострочці, яким нараховуються штрафні санкції більше ніж 60 днів з дня початку нарахування штрафних санкцій; При виконанні клієнтом умов Програми лояльності компанія зобов’язується анулювати 50% нарахованих відсотків та інші платежі за умовами договору фінансового кредиту;

Інструмент Програми лояльності: продукт «Програма лояльності»;

Учасники Програми лояльності (критерії): клієнти, які знаходяться на прострочці 60+ днів, не виконують умови фінансового кредиту у повному обсязі та зробили оплату тіло (100%) та нараховані відсотки (50%) в період проведення Програми лояльності; 

Умови проведення Програми лояльності для клієнтів: Для того, щоб взяти учать в Програмі необхідно:

1. Бути клієнтом ТОВ «ІНФІНАНС» з загальною сумою заборгованості не менше, ніж 1000 грн;

2. Бути на зв’язку з компанією ТОВ «ІНФІНАНС» по офіційним каналам зв’язку (телефон та електронна пошта) з офіційних сайтів;

3. Оплатити гарантійний платіж для закриття у розмірі не менше тіло (100%) та нараховані відсотки (50% для прострочених клієнтів 60+ днів);

4. Повідомити в телефонному режимі про оплату, згідно Програми Лояльності. Письмового підтвердження від клієнта не вимагається, в зв’язку з тим, що кредити видаються по всій території України (крім АР Крим та тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей) і компанія не має регіональних відділень.


Інші умови: 

1. Організатор Програми лояльності залишає за собою право збільшувати чи зменшувати строки проведення Програми, а також змінювати умови проведення Програми за умови повідомлення клієнтам про такі зміни через розміщення на сайті https://moneyboom.ua/, в соціальних мережах та СМС-повідомлення.

2. Участь в даній Програмі лояльності означає ознайомлення з умовами її проведення та повну згоду з ними всіх Учасників Програми лояльності. Порушення Абонентом умов Програми лояльності або відмова від належного виконання умов вважається відмовою клієнта від участі в Програми лояльності. При цьому така фізична особа не має права на одержання від Організатора Програми лояльності будь-якої компенсації.

3. У разі невиконання та/або неналежного виконання клієнтом цих Умов, Організатор має право відмовити клієнту в участі в Програмі лояльності (з або без повідомлення на розсуд Організатора).

4. Цей публічний документ включає в себе повні та вичерпні Умови проведення Програми лояльності. У випадку, якщо які-небудь питання не врегульовані цим документом, Організатор залишає за собою право приймати рішення з такого питання самостійно та на власний розсуд. Всі рішення Організатора є остаточними.

*Детальна інформація щодо умов проведення Акції доступна за телефоном контакт- центру Організатора: (044) 490 99 90